Svarvar

En CNC-svarv är en datorstyrd eller numeriskt styrd verktygsmaskin. CNC står för Computerized Numerical Control.

Man kan bearbeta detaljer både två- och tredimensionellt vid CNC-svarvning vilket öppnar upp för många möjligheter inom skärande bearbetning.

CNC-svarvning är idag den metod som är vanligast vid tillverkning av runda detaljer och används på i stort sett alla mekaniska verkstäder. Genom CNC-svarvning får man en enhetlig och automatisk tillverkning av komplicerade detaljer i stora volymer.

Fleroperationssvarvning

När man ska svarva komplexa detaljer i tuffare material så passar fleroperationssvarvning bra. Vid fleroperationssvarvning kan man ofta undvika efterbearbetning eftersom detaljerna färdigbearbetas direkt. Ska man svarva långa axlar så är fleroperationssvarvning lämpligt.